Dialogmöte för motverkande av social dumpning.

Den 26/11 klockan 18.00 vill vi bjuda in dig som är hyresvärd i Sollefteå kommun till ett dialogmöte om hur vi gemensamt kan motverka att fenomenet ”social dumpning” får fäste i Sollefteå kommun.

Det har kommit till vår kännedom att andra kommuner systematiskt hyr lägenheter hos privata hyresvärdar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Många gånger utan att individen själv varit delaktig eller fått tillräckligt med information.

 

Vi vill därför möta er för att gemensamt säkerställa att detta fenomen inte får fäste i vår kommun.

 

Anmälan senast 25/11 till majed.safaee@solleftea.se

 

Plats: Kommunhuset, Djupövägen 3

Publicerad: 2019-11-06

Skribent:

Medborgarservice