Budget för 2020 fastslagen

Kommunsektorn i Sverige går in i tuffare tider och läget i Sollefteå skiljer sig inte nämnvärt från resten av Sverige. Utifrån den förutsättningen har fullmäktige fastställt en budget och verksamhetsplan för 2020.

 

I direktiven till budget fastställs att;

  • Att inga skolor ska läggas ner
  • Kommunalskatten ska vara oförändrad på 23,39 %
  • Att resultaten ska vara minst 1,1 % av skatter och bidrag
  • Investeringar skall vara egenfinansierade inom ramen för senaste 3-års perioden
  • Amortering på befintliga lån ska uppgå till 5 mnkr 2020, 18,5 mnkr 2021 och 22 mnkr 2022.
  • VA-taxan ökas med 1 % 2020
  • Avfallstaxan ökas med 5,85 %
  • Satsning på att utveckla företaget Energidalen AB

 

Hela Budgeten och verksamhetsplanen kommer att finnas att ta del av på www.solleftea.selänk till annan webbplats så snart protokollet från dagens fullmäktige är justerad.

 

Här kan du ta del av hur fördelningen av skatter och bidrag ser ut enligt budgeten till kommunens verksamheter.

Publicerad: 2019-06-24

Skribent:

Medborgarservice