Besök Riksarkivet i Ramsele

Fredagen 24 januari blev det offentligt att Riksarkivet planerar att kraftigt minska sin verksamhet i Ramsele och avveckla 15 av 24 tjänster.

Riksarkivet pekar på att man de kommande åren kommer att ha ökade kostnader för t.ex. lokaler och andra satsningar och att anslagen inte räcker och att man då måste skära ner i sin verksamhet. Huvuddelen av nedskärningarna verkar ske i Ramsele där Riksarkivet kraftigt minskar sin verksamhet och det kan jämställas med att ca 20 000 arbetstillfällen skulle försvinna i t.ex. Stockholm.

 

Sollefteå kommun har redan klargjort att man kommer att kräva regeringen på besked vad gäller statliga jobb. Ett dialogmöte med Riksarkivet planeras också.

Idag besökte Johan Andersson (ordförande) och Birgitta Häggkvist (vice ordförande) Riksarkivet i Ramsele tillsammans med riksdagsledamoten Emil Källström. Personalen redogjorde för sina arbetsuppgifter och fick förklara hur förändringen kommer att påverka såväl verksamheten för Riksarkivet i Ramsele men också i stort.

 

Kommentarer från mötet med personalen på Riksarkivet,

 

- Vi har från riksdag och regering varit tydliga med att nu ska det vara stopp på centraliseringspolitiken, nu gäller det att gå från ord till handling, säger Emil Källström (C) riksdagsman från Västernorrland.

 

- Att skära ner på 15 arbetstillfällen i Ramsele och där med mer än halvera verksamheten är fullständigt oacceptabelt. Ska staten svika oss ytterligare en gång? Minus 15 istället för plus 20, allt vi kräver är att staten står vid sitt ord och att regeringen tar ett helhetsansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (C).

Publicerad: 2020-01-27

Skribent:

Medborgarservice