Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - februari 2020

Tisdag den 5/2 2020 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Sollefteå kommun tillstyrker förslaget att placera 80 statliga jobb i Härnösand.

 

Sollefteå kommun har tillfrågats att ge synpunkter på en statlig utredning som föreslår att 80 nya statliga jobb ska omlokaliseras till Härnösand från Stockholms län. I remissen ställer sig Sollefteå kommun positiv och stöttar omlokaliseringen.

 

Men påpekar också att staten även tidigare gett löften om utlokaliseringar som bör genomföras. Tillexempel att de 20 statliga arbetstillfällen om utlovades Sollefteå kommun 2018 ännu inte har realiserats. Samt att avvecklingen av Riksarkivet i Ramsele tvärtom innebär att 15 arbetstillfällen försvinner.

 

Beslut om nya lokaler för skidgymnasiet

 

Hösten 2018 fattade Sollefteå kommun beslut om en ny-/ombyggnad av GB-skolan. Nu tar kommunen nästa steg i att skapa en modern och attraktiv gymnasieskola genom att besluta om att bygga nya lokaler för skidgymnasiet.

 

Under 2019 har de nya lokalerna projekterats och en upphandling genomförts. Enligt upphandlingen ska bygget var klart för inflyttning sommaren 2021.Totalt innebär det en investering på ca 30 miljoner kronor. Läs mer här.

 

Bidrag till Återvändarveckan i Junsele

 

Kommunstyrelsen beviljar ett stöd på 20 000 kronor för genomförande av Återvändarveckan i Junsele.

Publicerad: 2020-02-05

Skribent:

Medborgarservice