Avgiftsfri torghandel!

För att stötta de lokala producenterna och företagen har Sollefteå kommun beslutat att tillsvidare inte ta ut någon avgift för torghandel.

I Sollefteå, Ramsele, Junsele och Näsåker finns utsedda torghandelsplatser som nu lokala företagare kan nyttja utan kostnad. Ansökan om plats ska fortfarande göras.

 

Här kan du läsa mer om vad kommunen gör för att underlätta för näringslivet under pågående pandemi, www.solleftea.se/foretagsklimatlänk till annan webbplats

 

 

Publicerad: 2020-04-20

Skribent:

Medborgarservice