Ulf Siverstedt besöker Sollefteå kommun

Arbetet med att få Förvarsmakten att etablera verksamhet i Sollefteå kommun fortsätter.

Idag besökte överste Ulf Siverstedt Sollefteå kommun. Ulf Siverstedt är chef för Militärregion Nord, som Sollefteå tillhör geografiskt.

 

Besöket handlar om att dels berätta vad Sollefteå kommun kan erbjuda men också höra mer om försvarsmaktens behov och läge.

Publicerad: 2018-08-15

Skribent:

Medborgarservice