Sollefteå kommun uppmanar Migrationsverket att vidta åtgärder

Sollefteå kommun ber Migrationsverket att vidta åtgärder på myndighetens boende på Hågestaområdet.

Sollefteå kommun ber i ett brev till Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik samt chef för region nord att myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder på myndighetens boende på Hågestaområdet. .

 

Brevet i sin helhet

 

Angående Migrationsverkets boende på Hågesta, Sollefteå Kommun

Under flyktingkrisen var Sollefteå kommun en av de kommuner som tog störst ansvar. I vår kommun etablerades ett stort antal flyktingboenden och vi tillhörde de kommuner som tog emot flest asylsökanden och flyktingar. Detta innebar visserligen påfrestningar men vi tillsammans med det civila samhället kraftsamlade för ett bra mottagande och de flesta boenden i vår kommun sköttes på ett bra sätt.

Under hela tiden har vi visat stor förståelse för Migrationsverkets prioriteringar och arbete. Nu anser vi att situationen kommit att bli ohållbar.

Läget på det boende som Migrationsverket driver på Hågestaområdet i Sollefteå är under all kritik. Här har ca 150 unga män placerats på en liten yta och där många har fått avvisningsbeslut och lever under psykiskt press utan något konstruktivt att göra.

Att boendet är beroende av dygnet runt bevakning av vakter för att stävja lite av oroligheterna borde vara en varningssignal. Vi vill också förmedla den oro som resten av samhället och näringslivet har framfört om ökad otrygghet och oroligheter som går att härleda till situationen kring boendet.

Migrationsverket har meddelat att boendet ska avvecklas under nästa år. Fram till dess önskar vi att Migrationsverket tar ett ansvar för situationen och löser de problem som finns.

Vi anser att det är av största vikt att upprätta tryggheten i området snarast och ser framemot att Migrationsverket vidtar nödvändiga åtgärder för detta.


Med vänliga hälsningar
Åsa Sjöden, ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå

Publicerad: 2018-05-18

Skribent:

Medborgarservice