Sollefteå kommun förvärvar Junsele Camping

Kommunfullmäktige beslutade idag att förvärva Junsele Camping för 4,5 miljoner kronor.

Junsele camping är en stor och viktig del av besöksnäringen i Sollefteå kommun och synnerhet Junsele. För att säkerställa campingens och besöksnäringens långsiktiga utveckling har Sollefteå kommun erbjudits möjligheten att köpa campingen.


Åsa Sjödén ordförande för kommunstyrelsen kommenterar,

- Beslutet är viktigt för besöksnäringen i hela vår kommun. Nu räknar vi med att det turistprojekt vi arbetat med kommer att godkännas av regionen under sommaren så att vi kan påbörja arbetet med att stärka besöksnäringen i Junsele och västraområdet.


Kommunfullmäktige beslutade enhälligt att bifalla beslutet och köpa campingen för 4,5 miljoner kronor. Ytterligare 600 000 kronor ska avsättas för att täcka kostnader för kapitalkostnader och kostnader för el- och VA.

Publicerad: 2018-04-23

Skribent:

Medborgarservice