Sollefteå kommun erbjuder Region Västernorrland hjälp

Efter uppgifter om att Region Västernorrland planerar ytterligare nedskärningar i Ådalen genom minskade öppettider vid hälsocentralen i Junsele erbjuder nu kommunen regionen hjälp.

I ett brev till Regionen erbjuder kommunen hjälp och stöd med rekrytering, samverkan samt möjligheten att införa ett sammanhållet vårdområde.

 

Brevet i sin helhet finns att läsa nedan.

 

Med anledning av planer på minskade öppettider vid hälsocentralen i Junsele

Med anledning av informationen att hälsocentralen i Junsele tillfälligt kan behöva minska öppettiderna vill vi erbjuda vår assistans.

 

Vi inser att de senaste årens strukturförändringar i Sollefteå påverkat förtroendet för regionen, skapat rekryteringssvårigheter och att många därför valt andra vårdgivare. För oss är det avgörande att våra medborgare har tillgång till god och tillgänglig vård, därför vill vi erbjuda vårt stöd till regionen i denna fråga.

 

Vikten av dialog

Genom att tidigt föra dialog med invånare som berörs kan inte bara synpunkter hämtas in utan invånarna involveras också i arbetet med att hitta lösningar. Junseleborna har en fantastisk förmåga att hitta lösningar på svåra problem.

 

Rekrytering

De senaste åren har Sollefteå kommun utvecklat ett framgångsrikt koncept för rekrytering av inte minst sjuksköterskor. Det viktigaste är ett närvarande och lyssnande ledarskap genom hela organisationen. Genom att prioritera arbetsmiljön och få nöjda medarbetare så underlättas rekryteringen. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.

 

Samverkan

Vi önskar en större samverkan i de förändringar som regionen genomför och som direkt påverkar kommunala verksamheter. I detta fall kommer hemsjukvården, en verksamhet som kommunen tog över från regionen, att påverkas. Därför hade det varit önskvärt med en dialog bland annat för att reda ut eventuella möjligheter till samarbete och problemlösning.

 

Sammanhållet vårdområde i Ådalen

Den nedåtgående spiral som regionen har hamnat i visar behovet av att ställa om och inrätta ett sammanhållet vårdområde i Ådalen likt den modell som framgångsrikt bedrivs i Norrtälje. Vi vill påminna det handslag som genomfördes den 30/6 2016 om fördjupad samverkan om sammanhållen vårdkedja mellan Sollefteå kommun och regionen.

 

Med vänliga hälsningar

Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun

John Åberg, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommun

Publicerad: 2018-05-29

Skribent:

Medborgarservice