Simskola under lovet

I Sollefteå kommun har grundskolans elever simundervisning både under de korta loven vintertid och under sommarskolan.

Det är mycket viktigt att alla våra elever är simkunniga, då därför har simundervisningen varit en självklar del av lovskolan både vinter och sommar de senaste åren.

 

Målet är självklart 100 % simkunnighet.

Publicerad: 2017-07-08

Skribent:

Medborgarservice