Seminarium om psykisk ohälsa

6/11 och 7/11 genomförs psykiatridagar i Kramfors och Sollefteå om trauma och att förebygga självmord. Alla medborgare är välkomna att ta del av seminariet. Du bjuds på fika och lunch. Anmäl dig senast 30/10.

Program

6/11 Mariakapellet, Kramfors kl. 8.30 - 16.00
8.30 Fika
9.00 Förebygg självmord
Varningstecken, så hjälper du
Andreas Hägg Räddningstjänsten Höga Kusten

10.15 Sömn och motion
Så främjar du din psykiska hälsa
Österåsens hälsohem

12.00 Lunch

13.00 Traumatisering och stabilisering
Föreläsningen tar upp traumatisering hos barn och vuxna efter sexuella övergrepp, våld samt flyktingerfarenhet.
Poa Samuelberg Leg. Psykolog

 

7/11 Hullsta Gård, Sollefteå kl. 8.30 - 16.00

8.30 Fika
9.00 Traumatisering och stabilisering
Föreläsningen tar upp traumatisering hos barn och vuxna efter sexuella övergrepp, våld samt flyktingerfarenhet.
Poa Samuelberg Leg. Psykolog

12.00 Lunch

13.00 Förebygg självmord
Varningstecken, så hjälper du
Andreas Hägg Räddningstjänsten Höga Kusten

14.15 Sömn och motion
Så främjar du din psykiska hälsa
Österåsens hälsohem

Ta chansen och ställ frågor

Under dagarna finns BUP, Vuxenpsykiatrin, RSMH, Samordningsförbundet och kommunens verksamheter på plats och svarar på dina frågor.

Psykiatridagarna är ett samarrangemang mellan Landstinget Västernorrland, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Samordningsförbundet Sollefteå, Samordningsförbundet Kramfors, RSMH och Svenska kyrkan.


Anmäl dig senast 30 oktober till:

anmalan.kompetenscentrum@lvn.se

Obs! I anmälan skriver du:

"Psykiatridagar" Vilket datum du vill delta Namn Ev. arbetsplats Ev. specialkost

Publicerad: 2017-10-05

Skribent:

Medborgarservice