Så jobbar Sollefteå kommun med rekrytering

De senaste åren har Sollefteå kommun gått ifrån att vara beroende av hyrsjuksköterskor till att inte ha några vakanta tjänster.

De senaste åren har Sollefteå rekryterat ett 20-tal personer till de mest svårrekryterade tjänsterna. Ett målmedvetet arbete med att skapa ett nära ledarskap och attraktiva rekryteringsförmåner är två av anledningarna.

 

I den här filmen får du veta lite mer om hur kommunen har jobbat med att rekrytera till de största bristyrkena.

Publicerad: 2018-11-27

Skribent:

Medborgarservice