Polisens medborgarlöfte till Sollefteå kommun

Thomas Nyberg, chef polisen Södra Ångermanland och Elisabet Lassen kommunstyrelsens ordförande

Ambitionen med den nya polisorganisationen har varit att polisen ska komma närmare medborgarna. Det ska bland annat märkas genom att polisen tar tillvara på vad kommuninvånarna anser att polisen ska arbeta med.  

Polisen har genomfört ett antal medborgardialoger och i Sollefteå har polisen tillsammans med kommunen genomfört medborgardialoger vid Bigmeet, Lastbilsträffen, Höstmarknad i Sollefteå och Familjemässan. Det har också genomförts en trygghetsundersökning bland 600 kommuninvånare och en enkätundersökning med kommunanställda.


Medborgardialogerna har visat att det är främst på landsbygden som kommuninvånarna är oroliga för inbrott. Men också en viss otrygghet sena kvällar i centrala Sollefteå och i samband med krogkvällar. Samt att specifika händelser lett till otrygghet i och omkring Ramsele.


I medborgarlöftet lovar polisen att,


- Påbörja arbetet med ungdomspoliser i kommunen för att stärka upp det brottsförebyggande arbetet.


- Ha polis närvarande på medborgarkonstoret i Ramsele 1 gång per månad (undantaget juni-augusti). Syftet är medborgarkontakt och trygghetsskapande arbete.


- I tätorter utanför centralorten genomföra informationsträffar kring grannsamverkan och byavakt. Målet är at tunder året få 10 nya samverkansgrupper i kommunen, utöver redan existerande.


Sollefteå kommun ska tillsammans med polisen,


- Utveckla samverkan mellan bland annat ungdomspoliser, socialtjänst och skola.


- Genomföra trygghetsvandring i centrum


- Utveckla ”Vuxna på stan” med ambition att ekonomiskt ersätta föreningar som ställer upp med vuxna som är närvarande på specifika helgkvällar och evenemang som identifierats som viktiga.


Detta första medborgarlöfte löper under 2017 och därefter ska utfallet utvärderas.


Ladda ner och läs hela medborgarlöftet här.PDF

Publicerad: 2017-02-07

Skribent:

Medborgarservice