Ny VD utsedd för Sollefteåforsen AB

Sollefteåforsens AB styrelse har utsett Anders Bergman till ny VD. Anders Bergman är i grunden civilingenjör med examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Anders Bergman har varit egen företagare inom industrin i över 20 år. De senaste åren har han samlat på sig en gedigen erfarenhet från kraftindustrin med uppdrag på ett stort antal kraftverk i regionen. Anders Bergman har också varit anställd inom Försvarsmakten och utvecklingschef inom privatsektor.

Tjänsten som verksamhetschef/VD är en halvtidstjänst och Anders Bergman kommer att ansvara för den löpande verksamheten i bolaget i enlighet med gällande lagstiftning.


Sollefteåforsen AB tillhör ett av landets största vattenkraftsbolag. Den första juli 2016 köpte Sollefteå kommun hela Sollefteåforsen AB.


Bakgrund till köp av Sollefteåforsen AB


År 1959 ingicks ett konsortialavtal mellan Sollefteå kommun (tidigare Sollefteå stad) och Graningeverken avseende samägandet i Sollefteåforsens Aktiebolag (”Sollefteåforsen”). Avtalet syftade till att reglera samverkan mellan dåvarande Sollefteå stad och Graningeverken.

År 2004 köptes Graningeverken upp av Sydkraft som ägdes av E.ON. Vilket gjorde att E.ON genom ett dotterbolag blev hälftenägare av Sollefteåforsen AB.

År 2015 meddelade E.ON att bolaget genomfört förändringar i sin bolagskoncern och avsåg att börsnotera all elproduktionsverksamhet.


I enlighet med konsortialavtalet från 1959 innebar förändringen att Sollefteå kommun hade förköpsrätt till aktierna i Sollefteåforsen innan dessa kunde börsnoteras.

Sollefteå kommun valde att aktivera hembudsklausulen och december 2015 beslutade fullmäktige att kommunen skulle köpa hela Sollefteåforsen AB.


Ägandet av kraftverket övergick till kommunen den 1 juli 2016.

Publicerad: 2017-10-04

Skribent:

Medborgarservice