Nya fullmäktige sammanträder

Gunilla Fluur, Paul Höglund och Gunder Lidén.

Idag (15/10) sammanträdde det nya fullmäktige i Sollefteå kommun. Under mötet valdes ett nytt presidium för fullmäktige samt en valberedning.

Kommunfullmäktige valde ett helt nytt presidium. Till ordförande för fullmäktige valdes Gunilla Fluur, Västra initiativet, vice ordförande Paul Höglund, (Centerpartiet) och andre vice ordförande Gunder Lidén (Socialdemokraterna).


I valberedningens arbete ingår bland annat att föreslå namn på vilka personer som ska sitta i kommunens olika nämnder och utskott, som tillexempel kommunstyrelsen. Valbredningen redogör för sitt förslag under fullmäktige i december.


I valberedningen ingår,

 

Maria Wennberg (c), ordförande i valberedningen

Lena Asplund (m), ledamot

Matz Sjöberg (VI), ledmot

Tommy Svensson (S), vice ordförande

Birgitta Forsberg (S), ledamot

Malvina Falk-Hamberg (S), ledamot

Markus Spjuth (V), ledamot

Daniel Höglund, (c) ersättare

Daniel Fält (M), ersättare

Maria Eriksson, (VI), ersättare

Susanne Lindahl, (S), ersättare

Lennart Örnblad (S), ersättare

Mikael Sjölund (S), ersättare

Marie Hansson, (V), ersättare

Publicerad: 2018-10-15

Skribent:

Medborgarservice