Medborgarservice en stor succé

År 2016 startade Sollefteå kommuns nya enhet Medborgarservice med målet att öka tillgängligheten och skapa en väg in till kommunen för invånare och näringsliv.

Knappt 6 månader efter att Medborgarservice startade visar en utvärdering från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att satsningen varit en succé. Sollefteå kommun har blivit  tillgängligare, det har blivit lättare att få svar på sina frågor och informationen som lämnats har blivit bättre.


Sollefteå kommun får också toppbetyg (99 av 100) när det kommer till engagemang från den som tar emot samtalet och 100 % uppger att de fått ett mycket god eller god bemötande.

 

När samtliga parametrar tas i beräkning placerar sig Sollefteå på 17 plats nationellt en klättring på hela 76 platser jämfört med året innan. Nästan 80 % uppger att de i kontakterna fått mycket bra eller bra service.


I nästan samtliga parametrar har Sollefteå kommun antingen betydligt högre eller högre resultat än förra året.


Målet med Medborgarservice var att förenkla kontakten och ge snabbare service till medborgarna och sedan 15 juni 2016 har Medborgarservice hanterat 45 000 ärenden.

Publicerad: 2020-01-09

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice