Lyckat besök hos försvarsministern

Idag har en delegation från Sollefteå kommun besökt försvarsminister Peter Hultqvist. Ambitionen är att övertyga försvarsministern att åter göra Sollefteå till en ort för utbildning av värnpliktiga.

Ett lyckat möte och Sollefteå kan vänta sig ett besök inom kort.

Försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar besöket,


”Jag har fått en bra redovisnings av Sollefteås möjligheter när det gäller den militära infrastrukturen. Dessutom finns en militärtradition på orten.


Jag har tidigare besökt försvarets hundavelsstation som bedriver en imponerande verksamhet. I samband med andra besök i regionen planerar vi ett nytt besök i Sollefteå.”

Publicerad: 2017-05-10

Skribent:

Medborgarservice