Kraftigt minskat stafettberoende i Sollefteå kommun

Precis som många andra kommuner och landsting hade Sollefteå kommun till nyligen ett allt ökande beroende av och kostnader för stafettsköterskor. Idag har Sollefteå kommun vänt utvecklingen.


Resultatet kommer efter ett målmedvetet arbete med att förbättra arbetsmiljön. Bland annat gjordes Hälso- och sjukvården där de flesta sjuksköterskor befinner sig till en egen verksamhet vilket gav ett närmare ledarskap.

 

- Det har funnits en tydlig vilja och engagemang från ledningen att skapa en attraktiv arbetsplats och vi känsla. Vi har funderat mycket på vad som krävs för att göra vår arbetsplats till den bästa som finns. Det innebar bland annat att vi ändrade organisationen och stärkte enhetschefernas roll, säger Ann-Katrin Lundin, socialchef i Sollefteå kommun.

 

- Vi har en fantastisk personal med högkompetens och vår absolut viktigaste rekryteringsresurs och det märks när vi rekryterar, säger Sofia Lindahl, verksamhetschef för Hälso- och sjukvården.

 

De senaste åren har Sollefteå kommun också gjort en del lönesatsningar på gruppen sjuksköterskor även om det inte varit avgörande för rekryteringen.

 

- Vi har alltid legat lite högre i löner på sjuksköterskor än många andra platser. Samtidigt som det rekryteringspaket och länets generösaste friskvårdsbidrag visade att vi faktiskt menade allvar på att satsa på personalen, säger Ann-Katrin Lundin.

 

- Jag tror också att många känner att Sollefteå kommun är en arbetsgivare med framtidstro. Att det finns goda möjligheter att utvecklas både i yrket men också att organisationen hela tiden vill utvecklas och gå framåt, säger Sofia Lindahl.

 

Idag har Sollefteå kommun minskat sitt stafettberoende och använder enbart stafetter vid längre frånvaro av ordinariepersonal, t.ex. sjukskrivningar och föräldraledighet.

 

- Det är en oerhört stor vinst för såväl ekonomin men främst vården att ha ordinariepersonal. Det visar också att arbetsplatser i inlandet kan vara attraktiva om det finns ett tydligt politiskt- och nära ledarskap. Genom att investera i personalen genom att göra Hälso- och sjukvården till en egen verksamhet, införa rekryteringspaketet och kraftigt höja friskvårdsbidraget har gett resultat, säger Åsa Sjödén, ordförande kommunstyrelsen.

Under våren höjde kommunen också friskvårdsbidraget från 1000 kronor till 2000 kronor och utvidgade kraftigt användningsområdet.

 

Tidigare i år införde Sollefteå kommun ett rekryteringspaket riktat till ett antal akademiska yrken, bland annat sjuksköterskor. Paketet innebär att en sjuksköterska kan få 100 000 kronor extra, bland annat 25 000 kr i flyttbidrag, om hen väljer Sollefteå kommun som arbetsgivare.

Publicerad: 2018-08-23

Skribent:

Medborgarservice