Kommunfullmäktiges möte i februari flyttas

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att flytta fullmäktigesmöte i februari på grund av för få ärenden. Nästa fullmäktige sammanträde äger rum den 27/3 kl 13:00 i Sollefteå kommunhus.

Dagordningen annonseras i Tidningen Ångermanland måndag den 20/3.

Publicerad: 2017-02-15

Medborgarservice