Kommentar: Ett år sedan akutortopedi avvecklades

Idag är det ett år sedan akutortopedi avvecklades i Sollefteå och Sollefteå kommun ser med oro på konsekvenserna av avvecklingen.

Åsa Sjödén, ordförande för kommunstyrelsen kommenterar

 

- Det är positivt att antalet utförda ortopediska operationer ökar. Det visar det vi har sagt hela tiden att det på Sollefteå sjukhus finns en enorm kompetens och vilja som bättre borde tas tillvara på. Däremot är vi oroliga över att allt färre får komma till förstabesök inom ortopedin inom rimlig tid. Vi har en hög andel äldre i Ådalen och länet. Att äldre transporteras runt i länet och får vänta på vård orimligt länge är inte bra.

 

- Det faktum att vi har en ortopedisk avdelning där man opererar dagtid öppnar upp möjligheten att snabbt återföra akut ortopedi till Sollefteå sjukhus. Det är hög tid att Region Västernorrland tar ansvar för det akuta omhändertagandet i hela länet och vi ser att en bra början kunde vara att återinföra akut ortopedi.

 

Fler uttalanden från Sollefteå kommun gällande Sollefteå sjukhus finns här, här och här.

Publicerad: 2017-10-24

Skribent:

Medborgarservice