Heltidsarbete viktigt för jämställdheten och välfärden

Sollefteå kommun tillhör en av de kommuner i Sverige som är bäst på att erbjuda sina medarbetare heltidsanställning.

Nästan 89 % av alla anställda i Sollefteå kommun hade heltidsanställningar jämfört med bara 76,8 % i riket.


Det visar siffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Sollefteå har också högsta andel av medarbetarna som arbetar heltid i länet.


Andel heltidsanställda i Västernorrlands län, 2016 (källa SKL).

Skriv tabellbeskrivning här

Sollefteå

88,9

Kramfors

88,7

Sundsvall

84,8

Timrå

81,6

Härnösand

80

Ånge

76,1

Ö-vik

70

Heltidsarbete viktigt för jämställdheten och välfärden


Störst är skillnaden i andelen kvinnor som har heltidsanställningar. I Sollefteå jobbar 88,7% av alla kvinnor i kommunsektorn heltid. Jämfört med 74 % för kommunsektorn i Sverige.


SKL konstaterar att heltidsarbete är viktigt för jämställdheten eftersom deltidsarbete ger lägre inkomst och lägre pension. Men också för att heltidsarbete i kommuner och landsting gör jobben mer attraktiva.


Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att 55 % av alla förvärvsarbetande kvinnor jobbar heltid jämfört med 73% av männen.


Den största anledningen till att kvinnor arbetar deltid är att lämpligt heltidsarbete saknas. Enligt SCB finns över 200 000 kvinnor i Sverige som vill jobba heltid men som inte får det.


Inom de kommande 8 åren kommer det behövas närmare 500 000 nya medarbetare i välfärden för att möta pensionsavgångar samtidigt som befolkningen växer och andelen barn och äldre i befolkningen ökar.


Enligt SKL skulle rekryteringsbehoven minska om fler arbetade heltid.

Publicerad: 2019-09-20

Skribent:

Medborgarservice