Gröna lån finansierar GB-skolan

Om- och nybyggnationen av Gudlav Bilderskolan beviljas ett så kallat grönt lån av Kommuninvest. Detta efter att kommunfullmäktige beslutat att bevilja förslaget om finansering av ny-/ombyggnation av GB-skolan.

Gröna lån är en satsning till stöd för kommunsektorns övergång till ett mer hållbart samhälle med minskad miljöbelastning. De gröna lånen finansierar investeringsprojekt och ska främja övergången till ett klimattåligt samhälle och låga utsläpp.

 

Att finansieringen klassas som ett grönt lån är främst en kvalitetsmärkning men innebär också fördelar genom minskade kostnader kring administration och återraportering av lånet. Som en del av gröna lån får Sollefteå kommun också hjälp med att beräkna miljönyttan av projektet.

 

John Åberg, ordförande för utskottet Unga- och lärande kommenterar.

 

- En så stor satsning som GB-skolans renovering och ombyggnation ger oss också möjligheter att ta stora klimathänsyn. När GB-skolan är i full drift kommer vi att ha minskat energianvändningen med 30 % jämfört med dagens skola. Att vi beviljas ett Grönt lån är ett kvitto på att projektet är en vinst för klimatet och att vi ligger i framkant när det gäller minskad energianvändning och klimatpåverkan.

Publicerad: 2018-10-04

Skribent:

Medborgarservice