Grattis Sollefteå nu är vi diplomerad Fairtrade City

Nu uppfyller Sollefteå kriterierna för att diplomeras till en Fairtrade City. En god kartläggning har genomförts och det finns en ambition i kommunen att ta ett vidare steg för rättvis handel och etisk konsumtion.

Fairtrade City-diplomering är en bra start på ett viktigt och spännande arbete där olika aktörer samverkar, inom kommunen som geografiskt område.

 

Glädjande är att vi inom kommunens verksamhet redan nu beräknas konsumera 77 % kaffe som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Även att vi i kommunens kostpolicy ställer krav på social hänsyn på de produkter där det är möjligt. Det möjliggör en ökning av etisk konsumtion i kommunens verksamheter.

Det påbörjade samarbetet mellan aktörer i Sollefteå ger förutsättningar att utveckla Fairtrade City-arbetet så att vi kan svara upp mot den ökade efterfrågan av etiskt producerade produkter som ger odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom möjligheter att utvecklas.

Ett kraftfullt sätt för Sollefteå kommun att bidra till flera mål i Agenda 2030. I hela Sollefteå kommun finns ett utbud av Fairtrademärkta produkter i dagligvaruhandel. Det ger medborgaren möjlighet att välja att bidra till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sitt arbets- och levnadsvillkor. Idag finns det också en arbetsplats i Sollefteå som registrerat sig till Fairtrade på jobbet. Det innebär att arbetsplatsen fikar minst tre Fairtrademärkta produkter kaffe, te och socker. Att registrera att sina arbetsplatser fikar Fairtrade på jobbet kan de enkelt göra på www.fairtrade.selänk till annan webbplats.

Syftet är att sprida information och kunskap om extrem fattigdom och etisk handel.


Det är viktigt att konsumenten förstår att genom konsumentmakt kan de välja Fairtrademärkt produkt och därmed göra skillnad för människor som lever i extrem fattigdom. Fairtrademärkta produkter är produkter som man många gånger inte kan odla i Sverige eller i Europa utan är ofta exotiska produkter som kaffe, te, choklad, apelsinjuice m.m. Även handlare, caféer och hotell m.fl. har en förståelse att konsumenten idag är en mer kräsen och medveten konsument som ställer högre krav på de produkter de köper t.ex. att de är etiskt producerade, är giftfria eller att det på andra sätt är hållbart producerade produkter.


Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sitt arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.


Fairtrade engagemanget i Sollefteå är en del av kommunens arbete för ett hållbart Sollefteå genom att främja en hållbar konsumtion. Om vi alla stödjer och försöker bidra till att människor som lever i extrem fattigdom lyckas leva ett liv med bättre arbets- och levnadsvillkor då kan vi också se en förändring mot en bättre värld. Och ja världen blir faktiskt bättre av allt engagemang att utrota extrem fattigdomen, det finns det statistik som styrker.

Publicerad: 2018-04-23

Skribent:

Medborgarservice