God ekonomi i Sollefteå kommun

Ekonomin i Sollefteå kommun är god och 2017 väntas kommunen redovisa ett överskott på 26,9 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner bättre än budgeterat.

Anledning till det goda resultatet är att verksamheterna i hög grad håller sina budgetramar samt att kommunen tidigt ställde om verksamheten inom flyktingmottagandet efter de ändrade statsbidragen.

Kombinerat med detta har kommunen gjort stora investeringar i infrastruktur såsom asfalteringar och broar, utökning av skolverksamheten samt långsiktiga investeringar såsom köpet av Sollefteåforsen AB.


Ett bra resultat ger kommunen större förutsättningar att hantera perioder med sämre ekonomisktillväxt och kommande konjunkturnedgångar.

Publicerad: 2017-10-12

Skribent:

Medborgarservice