Fullmäktige i maj inställt

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in fullmäktigesmöte i maj på grund av för få ärenden. Nästa fullmäktige sammanträde äger rum 25/6.

Text

Publicerad: 2018-05-17

Medborgarservice