Förbättrat läge för Sollefteåforsen AB

Högre elpriser i kombination med ökad produktion har betytt att Sollefteåforsens intäkter ökar. Till och med september har den totala intäkten varit nästan 38 miljoner kronor.

Med tre månader kvar av året har Sollefteåforsen AB intäkter varit lika höga som hela 2016 då intäkterna för hela kraftverket uppgick till ca 39,5 miljoner kronor.


Främsta anledningen är en kraftigt ökad produktion de senaste tre månaderna i kombination med högre elpriser under året. Under perioden juli-september producerade kraftverket 50 774 MWH jämfört med bara 16 264 MWH under samma period 2016. Hittills i år har kraftverket producerat över 130 000 MWH att jämföra med 144 000 MWH för hela 2016.


Viktigt att komma ihåg är att 2016 var ett år med historiskt låg produktion och att även om trenden med mycket låg produktion kombinerat med mycket låga elpriser verkar vara bruten kan situationen snabbt ändras både avseende elpriser och vattentillgång.


Förra året producerade Sollefteåforsen AB ett överskott till kommunen på 4,5 miljoner kronor i år är det budgeterat för 10 miljoner. Men om den positiva utvecklingen håller i sig kan överskottet kunna bli det dubbla.

Publicerad: 2017-10-09

Skribent:

Medborgarservice