Fler behöriga lärare i Sollefteå kommun

Inför läsåret 2018/2019 har Sollefteå kommun en högre behörighet i grundskolan jämfört med fjolåret. Totalt är andelen behöriga lärare 72 % en ökning med ca 8 % jämfört med förra året.

Kommunen har bland annat rekryterat nio behöriga, legitimerade, lärare inom grundskola och fritidshem som erhållit rekryteringspaketet. Två stycken har flyttat till Sollefteå medan övriga sju har återvänt till kommunen som arbetsgivare.

 

Utöver det finns sex personer i organisationen som nu slutför sin lärarutbildning och kommer att bli behöriga och legitimerade under läsåret. Även när det gäller skolledning har rekryteringen gett gott resultat med såväl en ny rektor som vikarierande förskolechef.

 

Inom Centrala elevhälsan har två skolsköterskor rekryterats och en rekryteringsprocess för en logoped alternativt specialpedagog pågår. Arbete pågår också med att rekrytera legitimerad musiklärare.

 

- Vi har även rekryterat tre ”fritidslärare”, vilket är lärare utbildade till grundlärare i fritidshem. Det innebär att behörig personal i fritidshemmen kan vara såväl fritidspedagoger som fritidslärare. Vi har också fått extra medel från kommunen för att göra det möjligt för lärare att vidareutbilda sig med lön och under arbetstid. Det har resulterat i tre speciallärare, ytterligare en speciallärare påbörjar speciallärarutbildningen nu i höst, säger Siv Sjödin.

 

- Just nu håller vi på att sammanställa siffrorna för ämnesbehörigheter och dessa kommer att rapporteras in till Skolverket och utskottet under hösten. Men det är min definitiva känsla att vi står oss starkare i år än tidigare.

I det långsiktiga arbetet med att säkersälla kompetensförsörjningen pågår en dialog mellan samtliga kommunerna inom det Regionala Utvecklingsnätverket och Mittuniversitet. Samarbetet syftar till att öka möjligheten att kombinera arbete med att studera till lärare.

 

- Att öka antalet behöriga lärare i våra skolor har varit en viktig målsättning för utskottet. Vi har genomfört en rad åtgärder såsom höjda lärarlöner, rekryteringspaket, kraftig höjning av friskvårdsbidraget samt möjlighet att vidareutbilda sig inom ramen för sin anställning, säger John Åberg, ordförande utskottet för Unga- och lärande.

 

- Det är ett oerhört viktigt arbete som utförs runt om i organisationen och det känns verkligen som att vi är på rätt väg. Detta och även att vi lyckats bryta beroende av t.ex. stafettsjuksköterskor visar att det går att lyckas med kreativa lösningar och genom att lyssna till personalen, avslutar John Åberg.

Publicerad: 2018-08-27

Skribent:

Medborgarservice