Elisabet Lassen avgår som kommunstyrelsens ordförande

Elisabet Lassen har meddelat att hon tänker sluta för att gå i pension och lämnar därmed alla uppdrag med koppling till kommunstyrelsen från den 1 september 2017.

Elisabet Lassen har haft uppdraget som kommunstyrelsens ordförande i nästan 16 år.

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ordförande utses av kommunfullmäktige. Det är brukligt att ordförandeposten går till en representant i det största partiet i den majoritet som fått flest röster i kommunvalet.

Publicerad: 2017-05-10

Skribent:

Medborgarservice