Det ekonomiska läget i Sollefteå kommun

De senaste åren har Sollefteå kommun redovisat starka ekonomiska resultat och år 2017 visar ett överskott på nästan 26 miljoner kronor.

Samtidigt höjs allt fler röster om att Sverige är på väg in i en sämre konjunktur och organisationen Sveriges Kommuner och Landsting varnar för ett tuffare ekonomiskt läge inom kommunsektorn.

Vad är det som gör att ekonomin nu vänder neråt? Och varför har Sollefteå kommun klarat ekonomin så bra de senaste åren? Och hur ser läget ut framåt?

 

Dessa frågor och några till svarar Niklas Nordén, ekonomichef Sollefteå kommun, på i klippet ovan.

Publicerad: 2018-04-25

Skribent:

Medborgarservice