Delårsbokslut för Sollefteå kommun fastställd

Sollefteå kommun delårsrapport visar på ett underskott på – 4,5 miljoner kronor på helåret för 2018. Det negativa resultatet beror främst på försämrade skatteintäkter samt att kostnaderna ökar inom lagstyrda verksamheter där kommunen har små möjligheter att påverka.

Bland annat ökar kostnaderna för LSS på grund av Försäkringskassans skärpta regeltolkning. Men även kostnader för skyddat boende ökar.

 

Det finns goda möjligheter för kommunen att nå ett nollresultat eftersom redan vidtagna kostnadssänkande åtgärder ännu inte haft effekt, tillexempel åtgärder för att minska stafettberoendet inom Hälso- och sjukvården.

 

Niklas Nordén, ekonomichef Sollefteå kommun kommenterar,

 

- Vi går in i en försämrad ekonomiskt konjunktur i kombination med att kostnaderna för en del lagstyrda uppgifter ökar. Sammantaget gör det att vi, tillsammans med övriga i kommunsverige, går mot tuffare ekonomiska tider.

 

- Det goda sparande vi har haft de senaste åren har ändå satt oss i en position där vi inte behöver vidta panikåtgärder. Utan att vi kan analysera och vidta långsiktigt kloka åtgärder.

 

Hela delårsbokslutet hittar du här.

Publicerad: 2018-10-09

Skribent:

Medborgarservice