Civilmilitär samverkan - En del i pågående hemvärnsövning

Den här veckan genomför Försvarsmakten och Hemvärnet en stor övning i Sollefteå kommun. Under onsdagen genomfördes en så kallad civilmilitär samverkan.

Med på mötet var representanter från Sollefteå kommun, räddningstjänsten Höga-Kusten Ådalen, Polisen, Landstinget, Sollefteåforsen och Ångermanlands hemvärnsbataljon.


Samverkan var en del av Försvarsmakten och Hemvärnets pågående övning i Sollefteå och samverkan genomfördes utifrån övningens scenario. Under samverkan kunde deltagande organisationer reda ut relevanta frågor och detaljer som underlättar Försvarsmaktens förmåga och ökar beredskapen.


Publicerad: 2018-08-29

Skribent:

Medborgarservice