Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - juni

Tisdag den 13/6 2017 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Utredningsuppdrag gällande boende för yngre personer med demenssjukdom


Idag finns ett fåtal personer under 65 år med någon form av demenssjukdom i Sollefteå kommun. Eftersom gruppen växer och behovet hos denna målgrupp är väldigt annorlunda jämfört med äldre personer som lider av demenssjukdom beslutade kommunstyrelsen att lämna ett utredningsuppdrag till förvaltningen.


Utredningen ska resultera i en konkret handlingsplan med aktiviteter, information och vilken typ av personcentrerad vård och omsorg som ska erbjudas yngre personer med demens.


Stöd till naturgym


Kommunstyrelsen beslutade att bevilja stöd på 50 000 kronor till naturgym.

Svenska turistföreningen har i samarbete med Studiefrämjandet och Sollefteå kommun uppfört ett Naturgym på Hågesta som nu är färdigställt.

Naturgymmet har till stor del byggts av ideella krafter. Nu önskar Svenska turistföreningen i Sollefteå att utöka naturgymmet så att den blir mer tillgänglig för personer med olika former av funktionsvariationer. Bland annat ska en ramp byggas som också kommer att kunna användas som en mindre scen för uppträdanden under sommaren.

Totalt beräknas byggnationen kosta 110 000 kronor varav svenska turistföreningen går in med 60 000 kronor. De resterande medlen har Svenska turistföreningen sökt medel för hos Sollefteå kommun. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medel för projektet.


Fortsatt medlemskap i Höga Kusten Destinationsutveckling AB


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att Sollefteå fortsatt ska vara delägare av Höga Kusten Destinationsutveckling AB. Kommunerna har genom bildandet av Höga Kusten Destinationsutveckling AB samarbetat i besöksnäringsfrågor under de tre senaste åren. Under tiden har en rad utvecklingsområden hanterats och nya strategiska utvecklingsområden utpekats för perioden 2017-2020.


Det nuvarande samarbetsavtalet mellan Härnösand-, Kramfors-, Örnsköldsvik- och Sollefteå kommun löper ut i slutet av 2017. Sollefteå kommuns andel för finansiering av bolaget beräknas till 1,2 miljoner kronor.

 

Publicerad: 2017-06-13

Skribent:

Medborgarservice