Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - januari

Tisdag den 10/1 2017 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

Satsning på Rullskid-VM


Kommunstyrelsen beslutar att satsa 640 000 kronor på att arrangera Rullskid-VM 2017.


Det Internationella Skidförbundet (FIS) har tilldelat Sollefteå rullskid-VM 2017. Tävlingarna kommer att arrangeras av Sollefteå skidklubb och såväl ett senior som junior-VM kommer att arrangeras i Sollefteå. Sollefteå kommuns del är främst att se till att tävlingsbanorna är i bästa skick samt stå för arrangemang av kringaktiviteter i samband med tävlingarna.


I samband med inspektioner har FIS ställt krav på vissa förbättringar av rullskidbanan på Hallsta. Det handlar om breddning av vissa kurvor, skyltning, sopning av väg och uppsättande av varningskonor. Totalt beräknas detta kosta 440 000 kronor.


Sollefteå skidors ambition är att använda VM som ett skyltfönster för att kunna arrangera större och återkommande tävlingar, såsom Alliansloppet. För att marknadsföra Sollefteå som tävlingsort har skidklubben vänt sig till Sollefteå kommun för hjälp att arrangera kringaktiviteter för att locka besökare och göra tävlingen till en större fest och event. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 200 000 kronor för ändamålet.


Moforsenbron


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anslå medel för att rusta upp Moforsenbron. Läs mer om ärendet här.

 

Passet förlängs


Överenskommelse om samverkan med Passet Billsta ekonomiska förening ingicks av kommunen 2014. Samverkan avser dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning, drift av träfflokal samt utveckling av återhämtningsinriktad verksamhet till såväl unga som äldre upp till 65 år.


Överenskommelse gällde för perioden 2014-2016 med möjlighet till förlängning i två år. Sollefteå kommun väljer att utnyttja möjligheten att förlänga projektet i ytterligare två år

.

Bättre parkeringsmöjligheter vintertid


Gunilla Carlsson från Junsele har skrivit ett medborgarförslag om att kommunen ska se till att det kommer upp elanslutningar vid parkeringsplatser å att det blir möjligt att ansluta motor- och kupévärmare. Detta för att minska tomgångskörningen under vintertid men också underlätta för främst äldre människor att i kunna delta vid olika sport- och kulturevenemang.


Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla medborgarförslaget och på prov införa bilvärmaruttag. Uttagen ska finnas vid medborgarkontoren i Junsele, Ramsele, Näsåker och upprättas i Långsele vid Köpmangatan och i Sollefteå vid Lillskänket. Två uttagsplatser vid varje ort ska införas på prov.

Kostnaden beräknas uppgå till totalt 95 000 kronor för installation samt kosta ungefär 25 000 kronor per år att driva.


Laga trappan - Risön


Amanda Duvemo har lämnat in ett medborgarförslag gällande upprustning av den trapp som går från Nipuddsävgen till Risön. Trappan nyttjas frekvent av gäster på Risöbadet och deltagare i Kvartersfotbollen på Risön. Under senare år har trappans livslängd uppnåtts och delar behöver bytas ut eller rivas.


Arbetsmarknadsenheten har redan påbörjat upprustning av rappen och arbetet beräknas vara klart till våren 2017. Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att bifalla medborgarförslagen och kostnaden beräknas till 30 000 kronor.


Läs mer om Amandas medborgarförslag och Risötrappen här.


Publicerad: 2017-01-30

Skribent:

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice