Beslut från kommunstyrelsens sammanträde - december

Tisdag den 5/12 2017 sammanträdde kommunstyrelsen i Sollefteå. Här nedanför kan du läsa om några av besluten som fattades vid sammanträdet.

Samtliga beslut från sammanträdet kommer att finnas att läsa här när protokollet har justerats.länk till annan webbplats

 

Vinteraktiviteter

 

De senaste åren har Sollefteå kommun arrangerat en rad aktiviteter för barn och ungdomar under sommartid. Aktiviteter som generellt varit omtyckta och lyckade. Nu anslår kommunstyrelsen 169 000 kronor för att genomföra ett antal aktiviteter under vintertid och perioden december-mars.

 

Mer information om aktiviteter kommer.

 

Utökad investeringsram för Sollefteå stadsnät

 

Kommunstyrelsen beslutade igår att investera totalt 14 miljoner kronor för att genomföra fiberutbyggnad till 485 hushåll på landsbygden.

 

I Sollefteå kommun har mycket av fibernätet byggts av kommunen genom Sollefteå stadsnät. Utbyggnaden har kunnat ske tack vare medfinansiering från staten. Även den aktuella utbyggnaden som rör en sträcka mellan Undrom och Lökom skulle ha finansierats med statliga medel.

 

På grund av förseningar i handläggningen hos myndigheterna har det rått osäkerhet om den fortsatta utbyggnaden. Med beslutet kan Sollefteå kommun själva finansiera investeringen om inget besked om medfinansiering kommer från staten.

 

Nya lokaler för funktionsstöd

 

Den dagliga verksamheten är viktig för många personer inom Sollefteå kommun. De senaste åren har antalet i behov av daglig verksamhet ökat och därmed också trångboddheten i nuvarande lokaler.

 

Därför har kommunstyrelsen beslutat att hyra nya lokaler på Storgatan 81 för att skapa större utrymme. Lokalerna hyrs under tre år med möjlighet för förlängning i ytterligare två år. Hyran uppgår till en kostnad av 138 000 kronor per år.

 

Gymnasiets framtida lokalisering – skidgymnasiet

 

Skidgymnasiet i Sollefteå bedriver en verksamhet på yttersta elitnivå och tillhör de absolut främsta i idrotten. I samband med ny- och ombyggnationen av GB-skolan har önskemål kommit om lokaler som är anpassade för verksamheten.

I går beslutade kommunstyrelsen att revidera förfrågningsunderlaget som ska ligga till grund för upphandlingen med ett förslag om nybyggnad för bland annat skidgymnasiet. Kostnaden för denna åtgärd beräknas till ca 24 miljoner kronor.

Publicerad: 2017-12-06

Skribent:

Medborgarservice