Befolkningen i Sollefteå ökar för tredjeåret i rad

Befolkningen i Sollefteå ökar för tredje året i rad och totalt har befolkningen växt med 223 personer de senaste tre åren.

Det är första gången Sollefteå kommun har haft befolkningsökning tre år i rad sedan 1969 året då SCB har officiella siffror ifrån.


Förbättrat födelseöverskott


En stor del av befolkningsminskningen i Sollefteå kommun har genom åren berott på att födelsenettot varit negativ, med andra ord har fler invånare avlidit än fötts. Det är en utveckling som pågått sedan 1968.


Även under 2016 var födelsenettot negativ -81 personer. Men siffrorna är en klar förbättring mot tidigare år. Man får gå tillbaka till år 1991 (-60) för att hitta ett år då födelsenettot var bättre än 2016.


Fler barn föds


Det föds allt fler barn i Sollefteå kommun, år 2016 föddes 209 barn och man får gå tillbaka till 1995 (237) för att hitta ett år då fler barn föddes.


Ökad inflyttning


Under 2016 flyttade 1154 personer till Sollefteå kommun och 1014 flyttade från kommunen. Det betyder att 140 fler flyttade till Sollefteå kommun än som flyttade från kommunen. Detta är det fjärde året i rad som Sollefteå kommun haft ett positiv flyttöverskott.


Det är första gången sedan 1969 då SCB har officiella siffror som Sollefteå haft positiv inflyttning fyra år i rad.


Varav utrikesinflyttning


Med utrikes inflyttning menas personer från andra länder som valt att flytta till Sollefteå. Totalt flyttade 457 personer från andra länder till Sollefteå under 2016.


Asylsökande


Personer som söker asyl räknas inte in befolkningssiffrorna. Räknar man in antalet asylsökande skulle Sollefteå kommuns befolkningssiffra vara närmare 20 500 personer. Däremot räknas personer som fått upphållstillstånd och som vistas i kommunen i väntan på en kommunplacering.

Publicerad: 2017-02-21

Skribent:

Medborgarservice