Angående utveckling av Hamre-området i Långsele!

Idag meddelade företaget Balooba att man planerar att flytta sitt huvudkontor från Sollefteå. Samtidigt pågår diskussioner med en rad andra aktörer om etablering på platsen.

Åsa Sjödén, kommunstyrelsens ordförande kommenterar,


- Det pågår förhandlingar och diskussioner med ett flertal bolag om Hamre-området, det nystartade bolaget Bolooba Datacenters AB är ett av dessa företag. Vi fortsätter dialogen och förhandlingarna med alla intresserade aktörer med oförminskad styrka.


- Hamre är en unik plats och möjlighet. Det är något som vi blivit mer övertygade om ju längre tiden gått och fler aktörer som anmält sitt intresse. Vi har också hela tiden varit tydliga med alla aktörer att vi inte kommer att ge bort fastigheten baserat på ”först till kvarn” principen.


- Vi kommer att utvärdera alla möjligheter och välja den som ger oss bäst långsiktiga möjligheter och det bolag som visar att den har muskler att uppfylla sina visioner. Jag har stor förståelse att det kan finnas en otålighet men det kan vara bra att påminnas om att t.ex. Facebooks etablering i Luleå tog över två år. Denna linje har det också funnits en överväldigande stort stöd både politiskt och i organisationen.


- Jag är glad över att Bolooba fortsatt har kvar verksamhet i Sollefteå och hoppas att vi även fortsatt kommer att ha en god dialog med de som med andra företag om andra utvecklingsmöjligheter i vår kommun.

Publicerad: 2018-08-21

Skribent:

Medborgarservice