Alla barn får chansen att rösta fram nästa lekplats i Sollefteå

Sollefteå kommun tar emot förslagen från elever på Nipanskolan

Nu har alla stora som småbarn möjligheten att påverka hur nästa lekplats i Sollefteå ska se ut. Tre förslag finns utställda på Sollefteå bibliotek, barnavdelningen.

Genom att rösta på sin favorit kan barnen påverka hur den kommande lekplatsen ska se ut och vilken utrustning som ska finnas.

 

Årskurserna f-3 på Nipanskolan har arbetade fram 27 olika förslag och röstade sedan fram 3 av förslagen som alla barn i Sollefteå kan få rösta på. Vinnarförslaget kommer att användas som modell när den nya lekplatsen byggs.

 

Det är Trafikverket som ska bygga en ny rastplats vid Ågnermannabron och i samband med rastplatsen ska en ny lekplats byggas. Efter en idé från planhandläggaren i Sollefteå Kommun, Love Gardtman har barnen i Sollefteå fått möjlighet att påverka hur lekplatsen ska se ut och vara utformad.

 

Tidigare tog John Åberg, ordförande för utskottet för unga och lärande emot förslagen från barnen.

 

Röstningen kommer att ske i biblioteket och alla barn, stora som små har rösträtt.

 

Röstningen pågår fram till den 12 juni och vinnaren kommer att presenteras den första juli.

 

Trafikverket plan är att börja bygga rastplatsen under hösten 2017.

Publicerad: 2017-05-18

Skribent:

Medborgarservice