Sammanträdesplan 2018

Datum för sammanträden fylls på allt eftersom de planeras in.

  

 

 

 

Månad

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige (mån)

-

26

-

23

-

25

-

-

24

15*, 29

26

17

Kommunstyrelsen (tis)

9

6

13

10

8

12

-

7

11

9

6

4

Kommunstyrelsens utskott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsutveckling (mån)

15

12

-

16

14

-

-

-

10

15

12

10

Allmänna (tis)

16

13

20

17

15

19

-

14

18

16

13

11

Vård och omsorg (ons)

(Endast sekretessärenden)

17

(31)

14

(28)

21


18

(4)

16

(2,30)

20

(27)

-

15

(29)

12

(26)

17

(31)

14

(28)

12


Unga och lärande (tor)

18

22

22

19

Ons

16

21

-

16

13

18

15

20

Delegationer och råd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentdelegationen

-

2

-

25

-

-

-

-

14

-

30

-

Ungdomsdelegationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 19

 23

 22

 18

Jävsnämnden

 23

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 18

 -

 27

 -

Pensionärsrådet

-

12

-

24

-

11

-

-

3

30

-

3

Handikapprådet

-

-

7

18

-

-

-

-

19

-

12

 -

* Fullmäktige för val av kommunfullmäktiges presidium samt valberedning (start kl. 18.00)

Publicerad: 2018-12-04

Medborgarservice