Kvalitetskontroll och utveckling

Kvalitetskontroll genomförs inom förskola, skola, individ- och omsorg samt vård- och äldre. Att få in synpunkter från medborgare är en viktig del inom kvalitetskontroll. Kommunen håller just nu på att bygga upp en synpunktshantering.

Publicerad: 2017-06-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice