Övriga styrande dokument


Styrmodell

Krisledning

Vision

Kommunens vision och mål finns att läsa i den Övergripande verksamhetsplanen.


Måldokument

Övergripande verksamhetsplan

Planer

Policys

Strategier

Riktlinjer

Regler

Bolagsordning

Ägardirektiv

Förbundsordning

Publicerad: 2020-05-14

Medborgarservice