Handikapprådet

Kommunens handikappråd har uppgiften att förstärka handikappades inflytande i frågor som berör handikappade som grupp.

Handikapprådet ska:


  • vara ett forum för dialog om policyfrågor inom kommunen
  • initiera frågor av betydelse för funktionshindrade
  • arbeta med informationsspridning mellan handikapprörelsen och kommunens styrelser och nämnder

Publicerad: 2016-01-18

Medborgarservice