Rådgivande organ

I kommunen finns rådgivande organ som har som uppgift att öka ditt inflytande som medborgare på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Sollefteå kommun. 


Råden eller delegationerna  fungerar som stöd till nämnderna.
Publicerad: 2020-03-06

Medborgarservice