Rådgivande organ

I kommunen finns rådgivande organ som har som uppgift att öka ditt inflytande som medborgare på de beslut som fattas och den verksamhet som bedrivs inom Sollefteå kommun.

Råden fungerar som stöd till nämnderna.


  • Brottsförebyggande rådet
  • Konsumentdelegationen
  • Handikapprådet
  • Pensionärsrådet
  • Ungdomsdelegationen

Publicerad: 2012-11-09

Medborgarservice