Kommunstyrelsen med utskott

Kommunstyrelsen är den nämnd som leder kommunens verksamhet. Den har det övergripande ansvaret för att de beslut som kommunfullmäktige fattar verkställs. I vissa fall har kommunstyrelsen rätt att fatta beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Mandatfördelningen i kommunstyrelsen och övriga nämnder bestäms utifrån partiernas antal mandat i kommunfullmäktige.


Kommunstyrelsens ordförande är Johan Andersson (C).

 

 

Kommunstyrelsens fyra utskott:

 

  • Utskottet för  samhällsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Ledamöter och ersättare
  • Utskottet har följande ansvarsområden; fysisk planering och teknisk verksamhet, miljö, näringsliv och arbetsmarknad, vuxenutbildning, turism, fritid, kultur, föreningsbidrag, bygdeavgiftsmedel.

 

  • Utskottet för  allmänna frågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Ledamöter och ersättare
  • Utskottet har följande ansvarsområden -  budget, ekonomi, reglementen,   delegationsordning, kommunala bolag, kommunskogen, kris-och beredskap samt folkhälsoarbete.

 

  • Utskottet för vård och omsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Ledamöter och ersättare
  • Utskottet har följande ansvarsområden - individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och funktionsstöd

 

 


Publicerad: 2019-02-19

Medborgarservice