Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Sollefteå kommuns högsta beslutande organ och kan liknas med en lokal riksdag. Sammanträden genomförs normalt en gång i månaden (med uppehåll i juli och augusti).

Du som medborgare är välkommen att sitta med och lyssna på mötena. Har du inte möjlighet att närvara så kan du följa mötet på kommunens webbsida eller via närradion.


Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter, som tar beslut om alla stora frågor som berör Sollefteå kommun.

 

Ärenden som tas upp i fullmäktige har först behandlats i en nämnd eller i kommunstyrelsen.

 

Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

 Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige 2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Publicerad: 2019-06-19

Medborgarservice