Kommunens organisation

Kommunens organisation

Här hittar du information om hur Sollefteå kommun är organiserad. Du kan bland annat läsa om vad skatten används till och ta del av planer och framtida visioner för kommunen. 


Genom att lämna in synpunkter och medborgarförslag kan du även delta i processen att göra Sollefteå kommun ännu bättre att bo, leva och verka i.

Publicerad: 2020-02-17

Medborgarservice