Internationella systerstäder

Sollefteå kommun samarbetar med orter över hela världen i olika former av nätverk och vänortsprojekt. Samarbetena är viktiga för Sollefteå kommuns medarbetare och medborgare som alla tjänar på de internationella kontakterna. 

Sollefteås systerorter är:

 

  • Pöltsamaa kommun, Estland
  • Steinkjer kommune, Norge
  • Esashi kommun, Japan
  • Nykarleby Stad, Finland
  • Madison the City, USA

Publicerad: 2019-02-05

Medborgarservice