Nätverk och vänorter

Sollefteå kommun samarbetar med orter över hela världen i olika former av nätverk och vänortsprojekt. Samarbetena är viktiga för Sollefteå kommuns medarbetare och medborgare som alla tjänar på de internationella kontakterna.

Sollefteå kommun har åtta samarbeten på tre kontinenter. Vänortssamarbetena ser olika ut med olika orter.

Sollefteå kommun har ständigt utbyten med de olika vänorterna. Representanter från kultur, skola, kyrka, idrott och officiella organ besöker våra vänorter eller kommer hit från de olika orterna.

Sollefteås vänorter är:

  • Pöltsamaa kommun, Estland
  • Steinkjer kommune, Norge
  • Esashi kommun, Japan
  • Rudniki kommun, Polen
  • Nykarleby Stad, Finland
  • Madison the City, USA
  • Slovenske Konjice, Slovenien
  • Bangkok, Thailand

Publicerad: 2012-11-01

Medborgarservice