Internationellt arbete

Det är både nyttigt och stimulerande att jobba med orter i andra länder. Sollefteå kommun samarbetar med andra länder över hela världen. Dels i olika EU-projekt men också i andra former av samarbeten och nätverk.

Genom att det internationella arbetet skapar kommunen möjligheter för sina medarbetare att hämta inspiration och nya kunskaper som hjälper dem att utvecklas i sitt arbete.


Men det är inte bara medarbetare utan också kommunen i stort som tjänar på ett bra internationellt arbete. Skolor, medborgare och näringslivet vinner mycket på att kommunen kan hämta information och inspiration från hela världen och på så sätt utveckla kommunen i en positiv riktning.

Publicerad: 2015-03-12

Medborgarservice