Skicka dina idéer till oss

Du som bor i Sollefteå kommun och har idéer på förändringar i kommunen kan lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Medborgarförslag och är en viktig del i Sollefteå kommuns strategi att föra en aktiv dialog med dig som medborgare och att möta framtidens krav på demokrati och utveckling.


Kanske just du har oprövade idéer, nya samverkansformer och visioner som vi kan bygga vidare på. Ta chansen och skicka in din idé.


OBS! Det måste tydligt framgå att det som du skickar in är ett medborgarförslag. Du måste också döpa ditt medborgarförslag.


Såhär går det till


  • Vi vill ha ditt förslag minst en vecka innan kommunfullmäktiges sammanträde genomförs.


  • Alla förslag måste vara skriftliga och det ska framgå tydligt vad som är ditt förslag.


  • Eftersom förslagen är personliga måste ditt namn, adress och telefonnummer finnas med i förslaget.


  • När ditt förslag kommer in till kommunen får du en bekräftelse på detta .


  • Medborgarförslagen har en egen punkt på kommunfullmäktiges sammanträden och om du vill får du själv presentera ditt förslag och svara på eventuella frågor om det.


  • Kommunfullmäktige beslutar därefter hur ditt medborgarförslag ska hanteras.

Publicerad: 2019-02-15

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice