Dialog och synpunkter

Har du synpunkter på kommunens verksamhet? Dina synpunkter är viktiga för oss som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Delta i medborgardialoger

Med jämna mellanrum bjuder kommunen till medborgardialoger i olika frågor, det kan röra sig om alltifrån detaljplaner till kollektivtrafiken. Medborgardialoger utlyses både via annonser i lokaltidningen och här på hemsidan.


Du kan också skicka in förslag, synpunkter och göra felanmälningar.


Publicerad: 2017-06-20

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice