Bolag och förbund

Sollefteå kommun äger eller är delägare i flera företag stiftelser och förbund. Här kan du läsa om deras uppdrag. Vill du hitta mer information så får du kolla på deras egna webbplatser.

Solatum Hus&Hem AB


Sollefteå Näringslivs AB


Energidalen i Sollefteå AB


Sollefteåforsens AB


High Coast Airport AB


Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen


Akademi Norr


Finsam


Kostnämnden


Solatum Hus&Hem AB

Solatum Hus&Hem AB är Sollefteå kommuns eget bostadsbolag och ägs helt av kommunen.

http://www.solatum.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Solatums affärsidé är erbjuda ett tryggt boende med tillhörande lokaler och kollektiva anordningar. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalité och kundnära service.


Solatum är ett allmännyttigt bostadsföretag som enligt affärsmässiga grunder, ska främja bostadsförsörjningen i kommunen.


Sollefteå Näringslivs AB

Bolaget, som ägs av Sollefteå kommun, är vilande. Tidigare hade bolaget ansvar för kommunens näringslivsfrågor. De frågorna sköts nu av kommunens näringslivsavdelning.


Energidalen i Sollefteå AB

Bolaget är ett utvecklingsföretag inom det förnybara energiområdet, med fokus på förädlade biobränslen.Höga kusten Airport

Sollefteå kommun äger 50% av Höga Kusten Airport. De övriga 50% ägs av Kramfors kommun.

http://www.hogakustenairport.se/index.asplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Bolaget har som uppgift att driva och utveckla flygplatsverksamhet på Höga kusten airport. Bolaget ska också underlätta för flygtrafiken och se till att människors och näringslivets behov av flygresor är tillfredsställda.


Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - Ådalen

Ett förbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand kommuner. Räddningstjänstförbundets uppgift är att öka effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en ledning.

http://hka.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förbundet har ansvar för kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.


Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Sollefteå kommun är en av 13 kommuner som är medlem i Akademi Norr.

Akademi Norr har som uppgift att underlätta för medborgares högskoleutbildning. De ska också utveckla och driva andra högre utbildningar. Akademi Norr ska också stödja lokala Lärcenter och komplettera andra frivilliga utbildningar.

http://www.akademinorr.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  •  


Samordningsförbundet Finsam

Sollefteå kommun ingår tillsammans med Landstinget Västernorrland, Länsarbetsnämnden i Västernorrland och Försäkringskassan i samordningsförbundet Finsam.

 

https://samordningsforbundet.se/solleftea/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Förbundet driver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.


Förbundet riktar sig till person som behöver en samordnad rehabiliteringsinsats för att förbättra sin förmåga att utföra sitt jobb.


Kostnämnden

Kostnämnden är Sollefteå kommuns och Landstinget västernorrlands gemensamma nämnd för samarbetet med måltidsverksamhet.


Nämnden tar hand om produktionen av mat i KökEtt som finns på Sollefteå sjukhus. Där ifrån levereras maten till Sollefteå sjukhus och äldreboenden på följande orter:

  • Sollefteå stad
  • Långsele
  • Helgum
  • Boteå


Landstinget västernorrland är värdkommun och nämnden ingår i deras organisation.

www.lvn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: 2019-06-13

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice